Smiley face
Runway GIS Panel
:آغاز
:پایان
Oct. 8, 2022 Oct. 8, 2022
: تکنولوژی ها

Runway GIS Panel

پنل تحت وب ایجاد شده برای مانیتورینگ‌، کیفیت سطح روسازی و میزان فرسوده شدن ناحیه‌های باند فرودگاه در طی سال را نمایش می‌دهد، تا شرکت فرودگاهی بتواند با بهترین رویکرد از مسیر‌های فرودگاه نگهداری کند؛ پس از ۳ سال داده‌برداری و با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، سیستم قادر خواهد بود هزینه‌ی سال‌های آینده در جهت بهبود کیفیت روسازی را پیش‌بینی کند تا تصمیمات لازم در راستای حفظ کیفیت صورت گیرد، و کیفیت روسازی از حد تعیین شده افول نکند.

لازم به ذکر است که این سایت برای فرودگاه امام خمینی توسعه یافته است. این پنل بر بستر openlayer و با استفاده از نقشه‌ی گوگل پیاده‌سازی شده است. روی نقشه پین‌هایی تعریف می‌شود که عکس‌های خرابی‌های سطح روسازی به آنها پیوست شده است. این پنل با ایده گرفتن از یک سایت آمریکایی برای اولین بار در ایران توسط تیم نیک‌تک توسعه داده شده است.